Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

  Drukuj
 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku  w  Warszawie  poszukuje pracownika na stanowisko referenta ds. uczniowskich w wymiarze 1/1 etatu

Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV oraz listu motywacyjnego w sekretariacie szkoły do dnia 25-10-2017 r. do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Wymagania niezbędne:
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych;
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
  • Biegła obsługa komputera (pakiet Office, Librus, Hermes, SIO);
  • Wykształcenie minimum średnie
 2. Wymagania dodatkowe:
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, kreatywność, komunikatywność;
  • Wysoki poziom kultury osobistej;
 3. Zakres obowiązków na stanowisku sekretarki:
  • Prowadzenie i obsługa sekretariatu szkoły;
  • Przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji;
  • Obsługa poczty elektronicznej, sporządzenie pism oraz prawidłowe i terminowe wysyłanie korespondencji;
  • Prowadzenie wykazu pism przychodzących i wychodzących;
  • Doręczanie terminowo zarządzeń i poleceń dyrektora poszczególnym adresatom na terenie zespołu;
  • Prowadzenie spraw uczniowskich ( ewidencja uczniów, zaświadczenia, legitymacje, duplikaty świadectw, rejestr wydanych świadectw, rejestr legitymacji);
  • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
  • Obsługa urządzeń techniki biurowej (komputer,  kserokopiarka, telefon) dbanie o należyty stan urządzeń oraz o porządek i ład w miejscu pracy;
  • Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora  zespołu.
  • Współpraca z instytucjami oświatowymi


Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 i 1662) oraz Ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( T.j. Dz. U. z 2014 poz. 1202)” z podpisem kandydata.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP.

Nr ref.:
Etap:
Stanowisko:
Komórka/Jednostka:
Dzielnica:
Termin składania dokumentów od:
Termin składania dokumentów do:Nie znaleziono ogłoszenia o podanych kryteriach.
 
 
Rejestr zmian