Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 
Zasady funkcjonowania


Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.2004/256/2572 z późniejszymi zmianami), Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006/97/674 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.01.61.624; 02.10.96; 03.146.1415; 04.66.606; 05.10.75; 07.35.222).


Oprócz w/w aktów prawnych w Zespole Szkół obowiązują także:


1. Akty prawne pozostające w związku z działalnością Szkoły, a wydane przez:


a) nadrzędne organy władzy i administracji państwowej,


b) władze samorządowe organu prowadzącego Szkołę,


2. Regulaminy wewnętrzne Szkoły.


W oparciu o wyżej wymienione przepisy oraz inne akty wykonawcze został opracowany Statut Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku, który stanowi wykładnię prawa związanego z zasadami funkcjonowania szkół wchodzących w skład tego zespołu.


Zasady:


1. Finansowanie Zespołu - działalność edukacyjna Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku jest finansowana ze środków budżetu m.st. Warszawy oraz wydzielonego rachunku dochodów.


2. Działalność edukacyjna - jest oparta o szkolne zestawy programów nauczania zawierające podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego, program profilaktyki i wychowania.


3. Wynagradzania pracowników:


a) nauczycieli w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami); regulamin wynagradzania stanowiący załącznik do Uchwały nr LII/1581/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. oraz Uchwałę nr XXXIX/1036/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m. st. Warszawę.


b) pracowników administracyjno-obsługowych w oparciu o ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008/223/1458, 2010/229/1494, 2009/157/1241, 2011/134/777, 201/1183) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2009/50/398, 220/1721, 2011/144/858, 2012/190)

 
 
Wprowadził Kołodziej Maciej 17-01-2014
Aktualizujący Kołodziej Maciej 17-01-2014
Zatwierdzający Szczepański Ryszard 17-01-2014
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-01-2014
Liczba odwiedzin: 1264
Rejestr zmian